Hunden Rund har hittat något på marken. Det är ett frö.

Så börjar boken Hunden Rund planterar. Med musik och rörelse och med inspiration från bilderna och texten i boken gestaltar och levandegör rytmikpedagogerna Karin & Sara innehållet. Vi gräver, leker med frön, sjunger och dansar vattenkannadans. Barnen får på ett lustfyllt och musikaliskt sätt lära sig om vad som händer när man planterar ett frö. En upplevelse för alla sinnen!
Hunden Rund planterar är skriven av Annika Henning med illustrationer av Maria Fidler.

Medverkande

Karin Holmström: klarinett, rytmik och sång & Sara Berg: piano, rytmik och sång

Ålder:  3 – 5 år
Elevantal: max 50
Lokal: Klassrum/lekhall, med fri golvyta
Speltid: Ca 40 min
Period: Vecka 43
Pris: 2 000 kr + moms
Kontakt: Gustaf Bäckström Elmelid, 023-77 40 59, gustaf.elmelid@musikidalarna.se

Hunden Rund planterar