Songlines vill att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Vi samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet. Vi stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera bra och viktiga aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt. Tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden påbörjades arbetet 2017. Projektet ska pågå i tre år och därefter hoppas vi att Songlines är en permanent verksamhet inom vår moderorganisation JMS (Jeunesse Musicales Sweden där Musik i Dalarnas musikchef Karin Holdar är ordförande).

Världsberömda singer-songwritern Sting fick Polarpriset i Stockholm den 15 juni 2017 och kommer donera hela prissumman till Songlines

– Jag blev djupt hedrad över att tilldelas Polarpriset i år och nu är jag glad att kunna donera prispengarna till det svenska ungdomsinitiativet Songlines. Musik kan bygga broar och det här projektet belyser vilken viktig roll musik kan spela för att ge unga på flykt en möjlighet att knyta an till ett nytt samhälle, säger Sting.

Läs mer på www.songlines.se

Fotograf: Helena Isaksson Baeck