Grön siluett av en människa med ett sammelsurium av noter och matteformler som hår

Fjärdedelar! Täljare! Halvtoner! Nämnare! Ja, när man tänker på det bjuder musik på ett sammelsurium av uträkningar som gör den vacker och fulländad. Kanske finns det dolda budskap som gömmer sig i musiken som gör det hela ännu mera spännande? Detta är ingen musiklektion. Inte heller en mattelektion. Utan snarare en spännande upptäcksresa tillsammans med Pythagoras, Bach, Euklides, Tarrodi med flera. Gör dig själv en välgärning genom att inte skolka från denna skolföreställning.

Medverkande Dalasinfonietan och David Lundblad, dirigent och musikalisk guide 

Ålder F-kl – åk 9
Elevantal 250
Lokal Större aula/Idrottshall. (Rådfråga Gustaf Bäckström Elmelid, Musik i Dalarna, om val av lokal)
Speltid Ca 50 min
Period Tisdag-fredag vecka 14 2020
Pris 10 000 kr

Kontakt Gustaf Bäckström Elmelid, gustaf.elmelid@musikidalarna.se, 023-77 40 65