Musik i Dalarnas styrelse

Musik i Dalarnas har en styrelse utsedd av Landstinget Dalarna. Styrelsen har sammanträden 4- 5 gånger per år. Dess ledamöter är:

Inga-Britt Kronnäs (S) – ordförande
Sten G Johansson (V) – 1:e vice ordförande
Håkan Frank (M) – 2:e vice ordförande
Lars Levahn (S) – ledamot
Suzanne Lazar (S) – ledamot
Karin Gustafsson (C) – ledamot
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) – ledamot