DALASINFONIETTAN SÖKER

VIOLIN I TUTTI

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provår.

Dalasinfoniettan has a vacancy for

VIOLIN I TUTTI

The appointment is due until further notice with one year probationary.

PROVSPELNINGSREPERTOAR
W. A. Mozart – Violinkonsert nr. 3, nr. 4
eller nr. 5
(sats 1 med kadens och sats 2 utan kadens)
Valfri romantisk konsert
(sats 1 med kadens)
Orkesterutdrag

Dalasinfoniettan applicerar rotation inom violinstämmorna.

Provspelning äger rum tisdag 22 oktober efter personlig kallelse, med vilken även orkesterutdrag bifogas. Sökande ska vara beredd att göra ensembleprov, då det ingår i tjänsten att spela kammarmusik.

Vi vill ha din ansökan och CV via mail senast måndag 23 september.

Skicka ansökan till info@musikidalarna.se

AUDITION REPERTOIRE
W. A. Mozart – Violin Concerto No. 3, No. 4 or No. 5
(1st movement with cadenza and 2nd movement without cadenza)
Romantic concerto of your own choice
(1st movement with cadenza)
Orchestral excerpts will be attached with the personal invitation

Dalasinfoniettan applies rotation within the violin sections.

Audition will take place on Tuesday, October 22nd after personal invitation, in which orchestral extracts will be attached.

We will need your mail with application and CV Monday, September 23rd

Send your application with CV to info@musikidalarna.se

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV
Musikchef Karin Holdar, tel. 023-77 40 51, alternativt SYMF-representant Anders Norén, tel. 070-734 41 56.

Mer information om Musik i Dalarna och Falun på www.musikidalarna.se respektive www.falun.se

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT
Music Director Karin Holdar, phone +46 23-77 40 51, or SYMF (union) representative Anders Norén, phone +46 70-734 41 56

For more information about Musik i Dalarna and the city of Falun, please visit www.musikidalarna.se and www.falun.se

Skrivareikon

Skrivareikon