Huvud på en kontrabas

DALASINFONIETTAN SÖKER

ALT. STÄMLEDARE KONTRABAS

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provår.

DALASINFONIETTAN has a Vacancy for

Co-principal double bass

The appointment is due until further notice with one year probationary.

PROVSPELNINGSREPERTOAR
Dittersdorf Konsert i E-dur, sats 1 med kadens (Gruber)
Bottesini Konsert i h-moll, sats 2
eller
Koussevitskij Konsert, sats 2
Orkesterutdrag Bifogas i kallelse

Provspelningen genomförs på orkesterstämd bas.

Provspelning äger rum onsdag 17 april efter personlig kallelse, med vilken även orkesterutdrag bifogas. Sökande ska vara beredd att göra ensembleprov, då det ingår i tjänsten att spela kammarmusik.

Vi vill ha din ansökan och CV via mail senast söndag 17 mars.

Skicka ansökan till info@musikidalarna.se

AUDITION REPERTOIRE
Dittersdorf Concerto in E-Major, 1st movement with candence (Gruber)
Bottesini Concerto h-minor, 2nd movement
or
Koussevitskij Concerto, 2nd movement
Orchestral extracts Will be attached in the personal invitation

Orchestral tuning is required from all candidates for this audition.

Audition will take place on Wednesday, April 17th after personal invitation, in which orchestral extracts will be attached.

We will need your mail with application and CV Sunday, March 17th

Send your application with CV to info@musikidalarna.se

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV
Musikchef Karin Holdar, tel. 023-77 40 51, alternativt SYMF-representant Anders Norén, tel. 070-734 41 56.

Mer information om Musik i Dalarna och Falun på www.musikidalarna.se respektive www.falun.se

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT
Music Director Karin Holdar, phone +46 23-77 40 51, or SYMF (union) representative Anders Norén, phone +46 70-734 41 56

For more information about Musik i Dalarna and the city of Falun, please visit www.musikidalarna.se and www.falun.se

Skrivareikon

Skrivareikon