Tre musiker med instrument och varsin jordglob under armen

Följ med när musiken leder oss runt jorden med improvisationen som ledstjärna. En karneval fylld av världsmusik och tvära kast! Fri Lufts nya föreställning är baserad på improvisation ur ett globalt perspektiv där barnen blir medskapare och där man lyfter upp och belyser vikten av musik som ett universellt språk. Musik förenar människor trots olikheter som etnicitet, bakgrund och åsikter! Barnen får improvisera, sjunga, dansa, och filosofera – i den egna fantasin finns inget rätt eller fel…

Medverkande: Jonas Lindeborg, Andreas Andersson och Staffan Findin

Ålder: Åk 4–9
Elevantal: 120
Lokal: Aula/Saml.sal/Idrottshall
Speltid: ca 50 min
Period: Vecka 13
Pris: 5 000 kr

Kontakt: Gustaf Bäckström Elmelid, gustaf.elmelid@musikidalarna.se, 023-77 40 65

Historielyssnarna med Gothenburg Combo