Pressinformation

För bokning av intervjuer och användande av material, kontakta:

Daniel Garpebring
Marknadsförare
023-77 40 58
070-250 93 31
daniel.garpebring@musikidalarna.se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

>> Ladda ner Musik i Dalarnas logotyp för tryck (packad zip)

>> Ladda ner Musik i Dalarnas logotyp för webb (jpg)

>> Ladda ner Dalasinfoniettans logotyp för tryck (packad zip)

>> Ladda ner Dalasinfoniettans logotyp för webb (jpg)

>> Ladda ner högupplöst foto av tillförordnade Tf Karin Switz (Foto: Ing-Marie Litsgård)

  • Vi finns även på

    Här hittar ni mer om Dalasinfoniettan, aktuella händelser och filmklipp. Följ oss gärna!